Taalstoornissen

• in cadans •

Wanneer een kind problemen heeft met het verwerven van de taal, spreken we van taalstoornissen.

Deze problemen kunnen optreden in de expressieve en/of de receptieve taal. Sommige kinderen hebben dus problemen met het vormen van zinnen, met de woordstructuur, met de woordenschat, enz. Vaak is ook het begrijpen van de taal zeer moeilijk.

Tijdens de logopedie werken we aan de verbetering van het taalbegrip, de uitbreiding van de woordenschat, de woordvormen en de zinsbouw. Zo kunnen we de taalachterstand verkleinen en uiteindelijk wegwerken.

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Katja Borremans

Katja Borremans