Manuele lymfedrainage ad modum Vodder (MLDV)

• in cadans •

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam maar kan bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval , ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

De MLDV is een zachte massagevorm, toepasbaar op het gehele lichaam.

 

Behandelbare klachten:

  • zwellingen ( oedeem )
  • verstuikingen
  • bloeduitstortingen
  • spierpijnen en spierletsels e.a.

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Liesbeth Dreezen

Lies Dreezen