Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx

• in cadans •

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding benadert de mens als een persoon in ontwikkeling. Bij kinderen is het overduidelijk dat ze zich volop aan het ontwikkelen zijn. Ze veranderen 
en leren op korte tijd heel erg veel.

Maar ook tieners en volwassenen staan niet stil. Zij leren voortdurend bij en moeten zich constant aanpassen aan de omgeving, aan andere mensen of aan veranderende levensomstandigheden.

 

Meestal verloopt deze ontwikkeling en aanpassing vlot en spontaan, maar soms zijn er periodes dat het allemaal erg moeizaam gaat en elke verandering enorm veel energie en moeite kost. De persoon in kwestie krijgt dan soms het gevoel dat het allemaal teveel wordt. 


 

Dit kan zich uiten in:

  • psychomotorische achterstand
  • onhandigheid
  • leermoeilijkheden
  • concentratiemoeilijkheden
  • faalangst
  • problemen met ruimtelijk inzicht en lateralisatie
  • medisch niet verklaarbare hoofdpijn of buikpijn
  • niet goed in zijn vel zitten
  • slaapproblemen
  • gevoelens van spanningen en stress

In de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding streven we ernaar de persoon die vastgelopen is in zijn natuurlijke ontwikkeling op een systematische en individuele manier te helpen om zo het natuurlijk evenwicht terug te vinden.

Vermits iedereen zich ontwikkelt op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo spreken we van ontwikkelings'begeleiding'.

Deze begeleiding gebeurt op maat van de betrokken persoon waarbij steeds naar een haalbare uitdaging gezocht wordt om zo tot de volgende stap in de ontwikkeling te komen. 

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Greet Goedermans

Greet Goedermans