Gestalttherapie

• in cadans •

Gestalltherapie is een vorm van procesgerichte gesprekstherapie. Je gaat in gesprek over wat je denkt, vindt en vooral over wat je voelt en ervaart. Het gaat om het lijfelijk gewaarzijn in het hier en nu. Het gewaarzijn vergroten geeft vaak nieuwe en meer heilzame antwoorden. Je leert op die manier terug contact maken met je eigen binnenwereld, je beleving en noden.

Contacteren is een belangrijk begrip binnen deze benadering. Het is gericht op jezelf maar eveneens op de contacten met de buitenwereld (je partner, familie, kinderen, collega’s…). Je gaat samen met de therapeut op zoek naar het herstel ervan en leert creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Gestalttherapie situeert zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële stroming binnen de psychotherapie. 

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Heidi Veraghtert

Heidi Veraghtert