Gedragstherapie

• in cadans •

Gedragstherapie bekijkt gedrag als het totale complex van interacties met zijn omgeving waarin cognities,  emoties en handelingen een rol spelen. Hoe we denken, voelen en ons gedragen is grotendeels gebaseerd op onze leergeschiedenis. 

Door inzicht te krijgen in onze manier van denken wat invloed heeft op onze gevoelens en vice versa proberen we beter om te gaan met onze emotionele blokkades en ons beter aan te passen aan onze noden en behoeften.

Gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie situeren zich binnen de experimentele psychologie bij het toepassen van leerprincipes.

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Heidi Veraghtert

Heidi Veraghtert