Bobath-therapie bij volwassenen

• in cadans •

De Bobath-therapie is een behandelingsmethode voor mensen met motorische problemen ten gevolge van een letsel in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Dit kan zich voordoen na een CVA, bij multiple sclerose, ziekte van Parkinson, na een hersenoperatie, na een ongeval ...

 

Zo'n letsel kan stoornissen veroorzaken in het kunnen controleren van de bewegingen van het lichaam (teveel of te weinig spierspanning, verstoorde coördinatie ...) waardoor een beweging niet wordt uitgevoerd zoals men wenst.
Er kunnen ook gevoelsveranderingen (pijn, tintelingen, doofheid ...) optreden, gedragsveranderingen (meer of minder emotioneel, impulsief, minder initiatiefname ...) of veranderingen op mentaal gebied, in het denken (taakplanning is moeilijker, verminderd geheugen, moeite hebben met het vinden van de juiste woorden ...).

 

Als Bobath-therapeut proberen we de spierspanning te normaliseren en een betere lichaamshouding uit te lokken. Zo worden de ideale omstandigheden gecreëerd om een beweging of een taak zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden maar ook met de beperkingen (motorisch, mentaal, emotioneel) die de persoon op dat moment ondervindt.

 

We richten ons op het individu in zijn totaliteit. Niet alleen naar de persoon met het hersenletsel maar ook naar zijn familie en hulpverleners (bv. door het aanleren van hoe je best een transfer doet bv. van de rolstoel naar het bed, of door het aanreiken van hulpmiddelen ...) met als uiteindelijke doel de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren
binnen zijn eigen leefwereld. 

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Greet Goedermans

Greet Goedermans