Afasie

• in cadans •

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een letsel in de linker hersenhelft. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een CVA, een ongeval of een hersentumor.

De 4 meest voorkomende vormen van afasie zijn:

  • Afasie van Broca : de expressieve taal, het spreken verloopt moeizaam.
  • Afasie van Wernicke: het taalbegrip is niet goed.
  • Amnestische afasie: er zijn veel woordvindingsproblemen.
  • Globale afasie: de expressieve taal en het taalbegrip zijn gestoord.

Tijdens de logopedie proberen we de expressieve en de receptieve taal te verbeteren. Belangrijk is dat de patiënt en zijn omgeving leren omgaan met de problemen en dat ze op een andere manier met elkaar leren communiceren.

Deze therapeuten staan ter beschikking voor u

Katja Borremans

Katja Borremans